1)   Host může být ubytován pouze po předložení platného dokladu totožnosti.

2)   Pobyt je hrazen při příjezdu v hotovosti, ubytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si zálohovou platbu při rezervaci, případně požádat při příjezdu o složení vratné kauce.

3)   Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

4)   Ubytovatel je povinen na základě potvrzené rezervace hosta ubytovat od 16 hodin v den nástupu, a nejpozději do 21:00, pokud není dohodnuto jinak. V den odjezdu je host povinen pokoj vyklidit a opustit nejpozději do 10:00 hod a odevzdat klíč. Nedodrží-li host tento čas, bude mu účtován pobyt za další den. Při ztrátě klíčů host zaplatí škodu způsobenou ubytovateli a manipulační poplatek ve výši 1000,- Kč. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

5)   V případě delšího než týdenního pobytu jsou na pokojích měněny ručníky, osušky, ložní prádlo. Během týdenního pobytu se úklid na pokoji neprovádí.

6)  Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.

7)  Host má právo používat pokoje pro ubytování, společenských prostor a služeb penzionu. Za škody, které způsobí na majetku, odpovídá v plném rozsahu a je povinen je nahlásit. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých osob.

8)  V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně, lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Používat varné konvice, ponorné vařiče, vlastní přímotopy atd je ve všech prostorách penzionu přísně zakázáno.

9)  Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodní uzávěry a uzamknout dveře. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách penzionu tak, aby nevznikl požár. V případě nedodržení tohoto vzniklá škoda bude vymáhána k náhradě.

10)  V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. V celém penzionu je zákaz kouření. Při porušení zákazu kouření v prostorách penzionu si ubytovatel vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt a požadovat sankci 1000 Kč.

11)  Návštěvy neubytovaných na pokojích jsou zakázány. Pokud se tak stane, bude návštěvě účtována taxa dle platného ceníku. Pracovní schůzky, jednání s návštěvou je možné v prostorách restaurace.

12)  Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva a jiných nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek.

13)  Host může využívat parkoviště penzionu a úschovnu kol s tím, že tyto prostory nejsou hlídané a penzion neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené.

14)  Host je povinen při příchodu na pokoj zkontrolovat stav pokoje (či apartmánu) a vybavení. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti týkající se problematiky jemu přiděleného pokoje/přidělených prostorů, může oslovit příslušný personál, jenž vyvine maximální snahu, aby hostovu přání vyhověl. Požadavky musí být nahlášeny nejpozději do 15 minut po nástupu do pokoje. Jakkoliv použitý pokoj již není možné reklamovat, penzion si poté může účtovat poplatek za jeho úklid. V případě zjištění škody či ztráty chybějících věcí po odjezdu hostů, penzion bude požadovat náhradu škody od hosta.

15)  Za cenné předměty či finanční obnosy ponechané v pokoji penzion neodpovídá.

16)  Jakékoli stížnosti, připomínky směřujte k zaměstnancům penzionu, případné návrhy na zlepšení činnosti penzionu uvítáme.

17)  Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, svou rezervací vyslovuje svůj souhlas a v případě hrubého porušení má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady.

Vážení návštěvníci, milí hosté, přejeme Vám příjemně strávené chvíle v našem penzionu, pohodovou dovolenou a počasí dle Vašich představ.